Zapytanie o produkt Ścianka - Walk-in Novellini Kuadra H Black 120 cm, profil czarny, szkło przezroczyste, wzór kwadratowy:

Lub napisz do nas:

sklep@sanitbuy.pl

 

Ścianka boczna - Walk-in Novellini Kuadra H 80 cm, profil czarny, szkło przezroczyste, wzór kwadratowy- sanitbuy.pl

Ścianka - Walk-in Novellini Kuadra H Black 120 cm, profil czarny, szkło przezroczyste, wzór kwadratowy

Novellini

Kuadra H Black

KUADH120-81H

Profil: Czarny
Szkło: Przezroczyste

5 164zł
4 198zł

  • Termin określi sprzedawca (4 198zł)

Novellini

Kuadra H Black

KUADH120-81H

Profil: Czarny
Szkło: Przezroczyste

 

Profil: Czarny

Szkło: Przezroczyste

Wzór: Kwadratowy

 

Do skompletowania kabiny należy dobrać ścianki boczne z serii KUADRA H Black

 

W zestawie:
- mocowanie do podłogi
- ścianka z profilem przyściennym

- drążek stabilizujący pod kątem 45° - 100 cm

 

 

 

Do zmontowania kabiny widocznej na zdjęciu należy dokupić opcjonalny drążek EVO 180x120 cm (z możliwością przycięcia). Znajduje się w produktach rekomendowanych z prawej strony.

 

Producent Novellini udziela na swoje wyroby gwarancji przeciwko wadom fabrycznym i materiałowym – chyba, że zostały one uznane przez upoważnionych przez Firmę pracowników – na okres 24 miesięcy od daty zakupu, potwierdzonym przez pokwitowanie lub paragon fiskalny.

Gwarancja obejmuje naprawę i/lub wymianę części, które zostały uznane za uszkodzone. Wyklucza się wymianę produktu w całości. Gwarancja nie obejmuje żarówek, lampek kontrolnych, bezpieczników, części ze szkła, luster i części estetycznych, chyba, że zostały w nich wykryte wyraźne wady produkcyjne, a nie   usterki wynikające z niedbalstwa lub niewłaściwego ich użytkowania. Ponadto nie podlegają gwarancji części i komponenty wadliwe lub uszkodzenia z powodu zaniedbań w czasie eksploatacji, błędnej instalacji lub konserwacji, z powodu interwencji nieupoważnionego personelu, szkód spowodowanych w czasie transportu lub też sytuacji nie związanych z wadami fabrycznymi produktu, takich jak spadki napięcia elektrycznego, pioruny, elektroliza, korozja i ogólnie wskutek innych przyczyn związanych   z działaniem wody oraz instalacji elektrycznej i hydraulicznej w budynku mieszkalnym. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia integralności produktu przed jego zainstalowaniem, kontaktując   się natychmiastowo ze sprzedawcą lub centrum Serwisu Technicznego w przypadku wykrycia wad.

Gwarancja będzie uznana wyłącznie po okazaniu dowodu potwierdzającego datę zakupu.

W przypadku wykonania interwencji bez umotywowanej wady lub w celach pokazowych użytkowania produktu, wszystkie związane z tym koszty ponosić będzie nabywca. Wszelkie naprawy lub przeróbki wykonane przez nieupoważnione przez producenta osoby nie będą podlegały zwrotowi kosztów w ramach gwarancji i ponadto spowodują natychmiastową utratę pozostałej gwarancji.

Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone osobom, zwierzętom lub rzeczom spowodowanym brakiem przestrzegania wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji instalacji, użytkowania i konserwacji, która dołączona jest do produktu.

Koszty transportu:

do 10 kg do 30 kg paleta
  Baterie i akcesoria łazienkowe 28zł 45zł 120zł
  Stelaż podtynkowy do WC, bidetu, umywalki 28zł 45zł 120zł
  Ceramika sanitarna 1 szt. (umywalka, WC, bidet) - 85zł 120zł
  Brodzik akrylowy o wymiarach do 80x80 cm - 85zł 110zł
  Brodzik stalowy i z konglomeratu - - 140zł
  Wanna prostokątna - - 140zł
  Wanna narożna - - 160zł
  Kabina natryskowa - 140zł
  Płytki ceramiczne o wadze do 800 kg. - - 150zł

Punkty odbioru osobistego: Kraków

zadzwoń do nas

tel.: 12 266 86 66
Rafał 507 171 444 Katarzyna 515 172 874
515 172 874

Produkty rekomendowane/wymagane

   

Inne produkty z tej serii

 

Inne produkty z tej kategorii